Käyttöehdot

1 § Yleistä

Nämä käyttöehdot (“Ehdot”) ohjaavat Yhdistelylaina.com:n (“Yhdistelylaina.com” tai “Me”) ylläpitämää kuluttajien lainahakemusliidien välityspalvelua sekä Lendia.fi verkkosivua (sekä verkkosivu että itse palvelu Yhdistelylaina.com).

Vierailemalla sivustolla ja käyttämällä palvelua Yhdistelylaina.com sinä (”sinä” tai “käyttäjä” tai “lainanhakija”) hyväksyt nämä käyttöehdot.

Yhdistelylaina.com on itsenäinen kuluttajien lainahakemusliidien välityspalvelu, eikä sitä ole valtuutettu edustamaan tai hyväksymään lainasopimuksia luotonantajien puolesta. Huomioi, että Yhdistelylaina.com voi toimia ainoastaan välikätenä sinun, lainanvälittäjän ja luotonantajan välillä, eikä se itse myönnä lainaa, tai tee päätöksiä lainoihin tai lainahakemusten hyväksymiseen liittyen. Yhdistelylaina.com ei välitä lainatuotteita, vaan se toimittaa lainahakemusliidejä yhteistyökumppaneilleen.

Huomaa, että nämä käyttöehdot koskevat vain Yhdistelylaina.com sivustoa, eivätkä niitä luotonantajia, jotka myöntävät lainaa.

2 § Yhdistelylaina.com:n käyttö

Käyttämällä Yhdistelylaina.com:n palveluja lainanhaussa, annat Yhdistelylaina.com:lle luvan pyytää sinun puolestasi yhtä tai useampaa lainatarjousta pankeilta ja luotonantajilta. Kaikki luotonantajat ovat valtuutettuja ja valvottuja Suomen Finanssivalvonnan tai Aluehallintoviraston toimesta. Katso sivustot www.avi.fi ja www.finanssivalvonta.fi saadaksesi lisää tietoa.

Käyttääksesi Yhdistelylaina.com:n palveluja sinun tulee olla vähintään 18 vuotta vanha.

Yhdistelylaina.com:n käyttäminen on täysin maksutonta lainanhakijoille.

3 § Lainahakemukset

Lainanhakijan on pidettävä huoli siitä, että kaikki tiedot, jotka hän antaa Yhdistelylaina.com:n lainahakemuksessa, ovat oikein ja pitävät paikkansa. Lainanhakijan vastuulla on informoida meitä kaikista muutoksista, joita hänen tietoihinsa mahdollisesti kohdistuu.

Lainanhakijan on ymmärrettävä, että hänen henkilökohtaiset tietonsa, kuten yhteystiedot, taloudelliset tiedot ja tiedot aikaisemmista lainoista ja luotoista voidaan kysyä kolmannen osapuolen rekisteristä, joka on saatavilla luotonantajille jotta voidaan arvioida ja vahvistaa lainahakemukset, jotka palvelun kautta lähetetään.

Luotonantaja vastaanottaa ja vahvistaa sinun lainahakemuksesi ja välittää sen eteenpäin yhdelle tai usealle luotonantajalle, jolloin luotonantaja voi tarjota sinulle lainatarjousta. Annat suostumuksesi ja ymmärryksesi siitä, että luotonantajat käsittelevät hakemuksessa olevat tiedot, jotka olet meille antanut, jotta he voivat arvioida hakemuksesi.

Lainaehdot (mukaan lukien lainamäärä, korko, kulut ja lainanlyhennys) määrittelee yksinomaan luotonantaja. Lainanhakija hyväksyy luotonantajan käyttöehdot samalla, kun hän hyväksyy lainatarjouksen luotonantajalta. Lainasopimus tehdään yhdenmukaiseksi luotonantajan toiminnan mukaan. Lendia.fi  ei ole osapuoli lainasopimuksissa, eikä näin pysty vaikuttamaan lainasopimusten sisältöön.

Käyttämällä Yhdistelylaina.com:n palveluja, annat suostumuksen meille saada tietoa lainahakemusta koskevista päätöksistä ja lainatarjouksista, jos lainasopimus solmitaan lainanhakijan ja luotonantajan välillä. Lainanhakija hyväksyy, että luotonantajan päätös voidaan lähettää verkossa suoraan siihen sähköpostiin, jonka lainanhakija on lainahakemuksessaan antanut.

Huomaa luotonantajat voivat oman harkintansa perusteella hylätä hakemuksesi. Luotonantaja voi myös tarjota sinulle lainaa, joka eroaa siitä lainasta, jota olet lainahakemuksessa hakenut. Kumpikaan Yhdistelylaina.com tai luotonantaja eivät voi taata sitä, että sinulle myönnetään laina. Voit vapaasti hyväksyä tai hylätä lainatarjoukset, joita saat luotonantajilta.

Kun haet lainaa, muista vertailla ja arvioida nykyiset tulosi ja asumiskulut, jotta pystyt laskemaan itsellesi realistisen kuukausittaisen lainanlyhennyksen. Asumiskulujen arvioimiseen voit käyttää ohjeita, jotka on julkaissut Kilpailu- ja kuluttajavirasto, osoitteessa: www.kkv.fi.

4 § Yhdistelylaina.com:n toiminta & luvallisuus

Huomaa, että Yhdistelylaina.com:n toiminnassa voi esiintyä katkoksia, esimerkiksi tietokatkon, internetyhteyden katkeamisen tai kolmannen osapuolen palvelukatkojen seurauksena.

Yhdistelylaina.com:n palveluja ei ole luvallista käyttää laittomaan toimintaan.

Yhdistelylaina.comvoi tarpeen vaatiessa estää lainanhakijan pääsyn Yhdistelylaina.com sivulle ilman erillistä ilmoitusta, jos Yhdistelylaina.com epäilee lainanhakijan käyttävän Yhdistelylaina.com:n palveluja käyttöehtojen vastaisesti.

5 § Aineettomat oikeudet

Kaikki aineettomat oikeudet, jotka kuuluvat Yhdistelylaina.com:iin ja tähän liittyvät dokumentit ja näiden eri osat ja kopiot ovat kiistattomasti ainoastaan Yhdistelylaina.com:n ja tämän alihankkijoiden ja lisenssinhaltioiden omaisuutta. Aineettomilla oikeuksilla tarkoitetaan tekijänoikeussuojaa ja tähän liittyviä oikeuksia (mukaan lukien tietokanta ja katalogioikeudet, ja valokuvien oikeudet), patentit, hyötyohjelmat, tavaramerkit, designoikeudet, tuotemerkit, tuotenimet, liikesalaisuudet, tieto-taito, sekä kaikki muut muodot rekisteröidyistä ja rekisteröimättömistä aineettomista oikeuksista.

Nämä käyttöehdot eivät anna sinulle (lainanhakija) aineettomia oikeuksia Yhdistelylaina.com:n omaisuuteen, ja kaikki oikeudet, joita tässä ei erikseen hakijalle myönnetä, ovat tiukasti Yhdistelylaina.com:n ja sen alihankkijoiden sekä lisenssinhaltioiden omaisuutta.

6 § Vastuuvapaus

Yhdistelylaina.com:n palvelut ovat sinulle täysin ilmaisia. Yhdistelylaina.comvoi milloin tahansa oman harkintansa mukaan lakkauttaa tai keskeyttää Yhdistelylaina.com:n toiminnan, tai se voi vapaasti muokata ja päivittää palvelua. Emme ole vastuussa mahdollisista haitoista, jotka syntyvät tällaisten katkojen tai lakkautusten takia.

Yhdistelylaina.com toimii välikätenä sinun, lainanvälittäjän ja luotonantajien välillä. Me emme ole vastuussa mahdollisista haitoista tai vahingoista, jotka johtuvat luotonantajien toiminnasta ja päätöksistä, tai heidän myöntämistään lainoistaan.

7 § Irtisanominen

Lainanhakija voi milloin tahansa irtisanoa sopimuksen lähettämällä tästä ilmoituksen Yhdistelylaina.com:n asiakaspalveluun (yhteystiedot alhaalla).

Selkeyden vuoksi kerrottakoon, että tämä osio koskee vain käyttöehtojen irtisanomista Yhdistelylaina.com:n ja lainanhakijan välillä. Kaikki lainat tai lainasopimukset hakijan ja luotonantajan välillä voidaan irtisanoa vain niiden omien käyttöehtojen perusteella.

Ota ystävällisesti yhteyttä luotonantajaan ja tutustu heidän käyttöehtoihinsa, jos haluat perua lainasopimuksen.

Huomaa, että luotonantajan on lain mukaan annettava sinulle tietoa lainasopimuksen irtisanomisesta niin kuin myös tällaisen irtisanomisen seurauksista ja maksuista.

8 § Muut ehdot

Muutokset

Yhdistelylaina.com on oikeutettu muuttamaan ja/tai korjaamaan näitä käyttöehtoja antamalla käyttäjille tästä ilmoituksen vähintään 30 päivää ennen joko Lendia.fi:n verkkosivun tai sähköpostin (jos saatavilla) kautta. Palvelun käytön jatkaminen tämän ilmoituksen jälkeen nähdään käyttäjän myöntymisenä uusiin ehtoihin.

Toimeksianto

Yhdistelylaina.com on oikeutettu siirtämään kaikki tai osa sen käyttöoikeuksista tai velvoitteista osittain tai kokonaan ilman käyttäjien aikaisempaa suostumusta tytäryhtiölle tai seuraajalle, tai mahdolliselle liiketoiminnan ostajalle Yhdistelylaina.com liittyen.

Käyttäjä ei itse saa määrätä hänen käyttöoikeuksiaan tai velvollisuuksiaan.

Ylivoimaiset esteet

Kumpikaan osapuoli, me tai lainanhakija, ei ole vastuussa mahdollisista haitoista näihin käyttöehtoihin liittyen, jotka johtuvat syistä joihin kumpikaan osapuoli itse ei pysty vaikuttamaan, mukaan lukien muun muassa sodan, kansannousun, kapinan tai muun kansallisen tottelemattomuuden, karanteenin rajoitusten, ulkopuolisen organisaation työriidan, toimitusten viivästymisen tai epäonnistumisen, onnettomuuden, tulvan, maanjäristyksen, tulipalon, myrskyn, hallituksen toiminnan, tai lakisääteisten seikkojen vaikutukset.

Soveltuva laki ja erimielisyydet

Nämä käyttöehdot on laadittu noudattaen Suomen valtion lakeja. Tarjoamme Yhdistelylaina.com:n palveluja vain vakituisesti Suomessa asuville henkilöille. Erimielisyydet, jotka näistä käyttöehdoista mahdollisesti aiheutuvat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa, tai lainanhakijan vakituisella asuinpaikkakunnalla.

Suomalaisena kuluttajana voit aina olla yhteydessä Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirastoon (lisää ohjeita sivuilta kuluttajariita.fi ja kuluttajaneuvonta.fi) tai hyödyntää verkon erimielisyyksiä koskevia ratkaisuja, jotka on kehittänyt Euroopan komissio (ec.europa.eu/odr).

Yhdistelylaina.com

Eteläesplanadi 22

00130 Helsinki

www.yhdistelylaina.com

Asiakaspalvelu: asiakaspalvelu@yhdistelylaina.com

Toiminnan kenttä: Kuluttajien lainahakemusliidien välityspalvelu

Päivitetty 27.11.2022

yhdistelylaina.com